Wat is inertie?

“Het ontbreken van een duidelijke definitie maakt het lastig om dit probleem doeltreffend aan te pakken”

Er is geen duidelijke en algemene definitie van inertie. Dit heeft als gevolg dat pensioendeelnemers die hun situatie bekijken en besluiten om hun pensioen ongewijzigd te laten ten onrechte kunnen worden aangemerkt als inert. Een duidelijker beeld van wat inertie is en welke mensen inert zijn, helpt pensioenexperts om deelnemers beter te informeren over veranderingen in hun pensioen en advies op maat te geven. Gegevens over inertie vanuit de zorgverzekeringsmarkt bieden in dit opzicht nuttige aanknopingspunten.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Inerte pensioendeelnemers en actieve deelnemers die besluiten geen wijziging aan te brengen, moeten duidelijk van elkaar worden onderscheiden en informatie en advies krijgen die op hun groep is toegespitst.
  • De pensioensector heeft een duidelijke definitie van inertie nodig om de barrières die inerte deelnemers ervaren te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat deze barrières verlaagd of weggenomen worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners