Waar mensen aan denken bij overwegingen om hun pensioen te bekijken en/of aan te passen: Een empirisch onderzoek onder inwoners van het VK en de VS

“Pensioenbeslissingen worden ook bepaald door positieve emoties en gevoelens”

Pensioenhervormingen leiden er vaak toe dat de verantwoordelijkheid voor een toereikend pensioen meer bij individuele deelnemers komt te liggen. Belangrijk is dan dat deelnemers hun pensioensituatie voldoende doorgronden en aanpassen waar dat gewenst is. Voor effectieve interventies om dit te bevorderen is meer inzicht nodig in de drijfveren om de pensioensitiuatie te bezien. We hebben dit met een online studie onderzocht en vroegen driehonderd mensen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wat er bij ze opkwam bij het overwegen om hun pensioensparen te bekijken of hun pensioenplannen aan te passen. Respondenten gaven zelf-gegenereerde antwoorden om mogelijke blinde vlekken in eerder onderzoek te ondervangen.

Kernboodschap voor de sector

  • Maatregelen om betrokkenheid onder pensioendeelnemers te bevorderen zouden kunnen bestaan uit nieuwe interventies gebaseerd op het aanspreken van positieve emoties.
  • Onderzoek naar de effecten van pensioencommunicatie dient een duidelijk onderscheid te maken tussen de beslissing om je pensioensituatie te bekijken en de beslissing om daadwerkelijk van een keuzemogelijkheid gebruik te maken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners