Verschillen in pensioneringspreferenties tussen zzp’ers en werknemers: Spelen werkkenmerken een verklarende rol?

“Werkkenmerken zoals flexibiliteit helpen om het werken langer vol te houden”

Gemiddeld genomen willen zelfstandigen ruim twee jaar later met pensioen dan mensen in loondienst. Ook zijn zij vaker onzeker over hun toekomstige leeftijd van pensionering. Eerder onderzoek suggereert dat dit verschil deels verklaard wordt doordat zzp’ers niet altijd voldoende gespaard hebben om eerder te kunnen stoppen met werken. Deze studie onderzoekt of ook werkkenmerken zoals flexibiliteit, autonomie en match tussen vaardigheden/werk ervoor kunnen zorgen dat zelfstandigen tot relatief hoge leeftijd willen doorgaan met werken.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Voor werkgevers is het waardevol om te onderzoeken of een HR-beleid dat gericht is op bovenstaande werkkenmerken, oudere werknemers langer fit houdt voor de arbeidsmarkt.
  • De groep zelfstandigen is zeer divers. Om uit te wijzen hoe pensioneringsvoorkeuren binnen deze groep verschillen is toekomstig onderzoek nodig.
  • De dataverzameling vond plaats in 2016; voor het nieuwe pensioenakkoord en de coronacrisis. Het vraagt nader onderzoek om de effecten van deze  gebeurtenissen in kaart te brengen.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners