The value and risk of intergenerational risk sharing

De toegevoegde waarde van Intergenerationele Risicodeling (IGR) is een veelbesproken onderwerp in pensioenland. Het concept is onder verschillende termen bekend: “Solidariteit met toekomstige opbouw”, “Dempen van pech- en gelukgeneraties”, “Genoeg is genoeg”, “Doorschuiven van schokken”, “Verlengen van de life cycle”, … In dit paper tonen we aan dat de politieke afruil betreffende IGR in feite een klassieke risico-rendementsafweging is. Ten gevolge van IGR staan deelneners al bloot aan (aandelen)risico voordat ze in het pensioensysteem instromen. Dit leidt, bij instroom, tot zowel een risico als een risicopremie. In het debat wordt vaak alleen de welvaartswinst genoemd, maar blijft het expliciete risico buiten beeld. In dit paper worden beiden besproken en daarmee wordt de voorliggende politieke afweging verhelderd. Veel IGR betekent veel welvaartswinst, maar ook veel (discontinuiteits)risico. In het bijzonder worden de resultaten vergeleken met de berekeningen van het Centraal Planbureau betreffende dit onderwerp.

Netspar Design Paper 84-attachment – Hierbij treft u nog een begeleidende Excel file voor dit paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners