Ringfencing van pensioenvermogens

Het verbod op ringfencing staat ter discussie. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Nederlandse regering wetgeving een pensioenuitvoerder wil (laten) oprichten die zelfs verplicht is tot ringfencing. Ook om andere redenen kan worden betoogd dat het verbod op ringfencing nadelig is voor het behoud en de ontwikkeling van Nederlandse pensioenuitvoerders en het Nederlandse pensioenstelsel. Dit wordt door de regering onderkend en om die reden stelt zij voor het verbod voor sommige pensioenuitvoerders op te heffen dan wel te verlichten. In dit paper van René Maatman en Sander Steneker (beiden Radboud Universiteit Nijmegen) staan de vragen centraal of en zo ja hoe ringfencing naar positief Nederlands recht kan plaatsvinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners