Ringfencing van pensioenvermogens

Het verbod op ringfencing staat ter discussie. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Nederlandse regering wetgeving een pensioenuitvoerder wil (laten) oprichten die zelfs verplicht is tot ringfencing. Ook om andere redenen kan worden betoogd dat het verbod op ringfencing nadelig is voor het behoud en de ontwikkeling van Nederlandse pensioenuitvoerders en het Nederlandse pensioenstelsel. Dit wordt door de regering onderkend en om die reden stelt zij voor het verbod voor sommige pensioenuitvoerders op te heffen dan wel te verlichten. In dit paper van René Maatman en Sander Steneker (beiden Radboud Universiteit Nijmegen) staan de vragen centraal of en zo ja hoe ringfencing naar positief Nederlands recht kan plaatsvinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners