Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie

Dit Design Paper analyseert de betaalde pensioenpremie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie. Bij degressieve opbouw neemt de opbouw naar leeftijd af, maar is de pensioenpremie voor alle leeftijden gelijk (doorsneepremie); bij progressieve premie neemt de premie naar leeftijd toe, maar is de pensioenopbouw voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-opbouw). De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomen en arbeidsdeelname van 100.000 personen gedurende de levensloop.
Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop, zowel in euro’s als in procenten van het brutoloon. Dit komt door de stijging van de pensioengrondslag gedurende de levensloop. De pensioenopbouw is bij degressieve opbouw redelijk gelijkmatig gespreid over de levensloop. Het pensioenresultaat (inclusief AOW) ligt bij degressieve opbouw in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110 procent van die bij progressieve premie (en doorsnee-opbouw). Overgang naar progressieve premies zal, zeker op korte termijn, effect hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners