Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie

Dit Design Paper analyseert de betaalde pensioenpremie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie. Bij degressieve opbouw neemt de opbouw naar leeftijd af, maar is de pensioenpremie voor alle leeftijden gelijk (doorsneepremie); bij progressieve premie neemt de premie naar leeftijd toe, maar is de pensioenopbouw voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-opbouw). De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomen en arbeidsdeelname van 100.000 personen gedurende de levensloop.
Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop, zowel in euro’s als in procenten van het brutoloon. Dit komt door de stijging van de pensioengrondslag gedurende de levensloop. De pensioenopbouw is bij degressieve opbouw redelijk gelijkmatig gespreid over de levensloop. Het pensioenresultaat (inclusief AOW) ligt bij degressieve opbouw in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110 procent van die bij progressieve premie (en doorsnee-opbouw). Overgang naar progressieve premies zal, zeker op korte termijn, effect hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners