Normen voor de pensioenaansprakenstrategie

  • Elisabeth Eenkhoorn Elisabeth Eenkhoorn
  • Gerrit Zijlmans Gerrit Zijlmans

Op basis van gegevens van de SVB en pensioenfondsen en ­-verzekeraars heeft het CBS voor verslagjaar 2005 de pensioenaansprakenstatistiek voor de eerste en tweede pijler geproduceerd. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans (beiden CBS) beschrijven de opzet van de statistiek en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. De pensioenaanspraken worden vergeleken met het huidige inkomen, en er wordt nagegaan of mensen met lage pensioenaanspraken wellicht de mogelijkheid hebben terug te vallen op vermogen. Hieruit blijkt, niet geheel onverwacht, dat het gemiddelde huishouden niet zo slecht af is, maar dat sommige groepen huishoudens er consequent negatief uitspringen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners