Netspar Brief 13 – Langer zullen we delen – Over solidariteit in het opvangen van langlevenrisico

Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op het pensioen.  Momenteel delen we dit ‘macro-langlevenrisico’ uniform met elkaar via de  dekkingsgraad. Met name voor de groep alleroudsten kan deze uniforme risicodeling ongunstig uitpakken. In de dertiende Netspar Brief analyseren Anja De Waegenaere en Michel Vellekoop een alternatieve verdeelregel, waarbij de mate van risico per leeftijdscohort kan verschillen. Hierbij wordt een driedeling gemaakt, waarbij de actieve deelnemers binnen een fonds het risico van de oudste deelnemers dragen en de jong-gepensioneerden alleen hun eigen risico. Deze regel kan ongewenste fluctuaties voor de alleroudsten voorkomen, terwijl de effecten voor de jongere cohorten in veel gevallen beperkt blijven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners