Inflation risk and the inflation risk premium

In een imperfect geïndexeerde monetaire wereld is inflatierisico een van de belangrijkste economische risico’s van zowel consumenten als investeerders. Individuen die hun pensioen opbouwen moeten zeker weten, dat ze voldoende geld hebben voor ná hun arbeidzame leven. Welk inflatiescenario ook speelt.

In dit paper bediscussieert Geert Bekaert (Columbia Business School) het concept van ‘inflation hedging’. Hij laat zien dat standaard zekerheden het inflatierisico slecht afdekken en ziet daarom een belangrijke rol voor indexleningen. Hij beschrijft ook hoe state-of-the-art onderzoek mogelijkheden biedt om de hoogte van de inflatierisicopremies in te schatten. Bekaert eindigt met een overzicht van recente resultaten, en meer gegevens, zowel in termen van indexleningen en onderzoeksgegevens over de verwachte inflatie.

Dit NEA paper is in het Engels.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners