Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

“Bescherming van pensioenuitkeringen via persoonlijke vermogens is transparanter en effectiever dan via de solidariteitsreserve. Het voorkomt tevens nieuwe omslagfinanciering.”

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is er veel aandacht voor het beperken van (de kans op) pensioenverlagingen. De zogenaamde Ortec-methode doet dit door gebruik te maken van de solidariteitsreserve waaruit het pensioeninkomen, indien nodig, wordt aangevuld. Wij stellen een alternatieve methode voor, de variabele uitkering met garantie, die pensioenverlagingen voorkomt door een geschikte invulling van beschermings- en overrendemententoedeling. Deze methode kan pensioenverlagingen geheel uitsluiten. We vergelijken beide benaderingen op verschillende vlakken.

 

 

KERNBOODSCHAP VOOR DE SECTOR

• De Ortec methode reduceert de kans op korten, maar kortingen blijven mogelijk.
• De variabele uitkering met garantie financiert de kosten van de bescherming, zonder omslagfinanciering, op pensioendatum en voorkomt daarmee mogelijke ongewenste effecten bijvoorbeeld bij waardeoverdracht.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners