Expected Shortfall voor toezicht op verzekeraars: is het relevant?

We bespreken de gevolgen van de Solvency II-regelgeving die in 2016 in werking is getreden voor verzekeraars. We zetten de grote verschillen uiteen tussen deze regelgeving en de Swiss Solvency Test en Basel-regelgeving. In het bijzonder onderzoeken we de fundamentele verschillen in de te bepalen kapitaaleisen. De Swiss Solvency Test en Basel III gebruiken hiervoor de risicomaat Expected Shortfall, terwijl Solvency II een Value-at-Risk gebruikt. We laten zien dat de verschillen voor een representatieve levensverzekeraar niet substantieel zijn als de risicomaat zou worden aangepast, mits de juiste parameter gekozen wordt. We focussen ons hierbij op aandelenrisico, renterisico en langlevenrisico.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners