Expected Shortfall voor toezicht op verzekeraars: is het relevant?

We bespreken de gevolgen van de Solvency II-regelgeving die in 2016 in werking is getreden voor verzekeraars. We zetten de grote verschillen uiteen tussen deze regelgeving en de Swiss Solvency Test en Basel-regelgeving. In het bijzonder onderzoeken we de fundamentele verschillen in de te bepalen kapitaaleisen. De Swiss Solvency Test en Basel III gebruiken hiervoor de risicomaat Expected Shortfall, terwijl Solvency II een Value-at-Risk gebruikt. We laten zien dat de verschillen voor een representatieve levensverzekeraar niet substantieel zijn als de risicomaat zou worden aangepast, mits de juiste parameter gekozen wordt. We focussen ons hierbij op aandelenrisico, renterisico en langlevenrisico.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners