De dynamische effecten van mantelzorg op de gezondheid van de zorgverlener

“Mensen die veel zorg verlenen, ervaren een aanzienlijke en aanhoudende psychische belasting”

De vergrijzende samenlevingen in de ontwikkelde landen vormen een uitdaging voor de stelsels van gezondheidszorg. Mantelzorg door familieleden of vrienden kan voorzien in de groeiende behoefte aan langdurige zorgverlening. Deze vorm van zorg biedt gezondheidsvoordelen voor de ontvangers en vermindert de totale uitgaven op het gebied van volksgezondheid. Maar juist mensen die veel zorg verlenen ervaren een aanzienlijke en aanhoudende psychische belasting. In dit licht bezien moet de inzet van mantelzorgers voor langdurige zorg goed worden afgewogen en moet er doelgerichte ondersteuning worden geboden.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beleidsmakers moeten een zorgvuldige afweging maken tussen de voordelen van mantelzorg voor de gezondheidszorg en de zorgontvangers en de negatieve invloed hiervan op de meest kwetsbare mantelzorgers.
  • Mantelzorgers die veel zorg verlenen (> 20 uur per week) lopen extra risico en hebben doelgerichte ondersteuning nodig.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners