Consumenten aan het roer. Strategische toekomstvisies voor de Nederlandse pensioensector

De echte crisis is niet alleen financieel. De echte crisis is dat de pensioensector onvoldoende is ingericht op de opkomende rol van de consument. Dat stellen Niels Kortleve (PGGM, Netspar) en Alfred Slager (Universiteit van Tilburg) in deze paper. Daarom is de huidige crisis vooral een kans voor de pensioensector om de zaken op orde te krijgen. Als we kijken door de bril van de consument, welke trends zien we dan? De inzichten toetsen Kortleve en Slager aan de huidige strategische discussies. Aan de hand daarvan komen zij met aanbevelingen die de consument centraal stelt en het stelsel robuuster maakt. Het perspectief van de werkgever in deze paper is bewust buiten beschouwing gelaten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners