Brace yourselves, Pension is coming: Consumption, financial literacy and tailored pension communication

Veel mensen in Nederland zijn weinig gemotiveerd om zich te verdiepen in informatie over hun pensioen. Twee redenen (die met elkaar verbonden zijn) voor dit gedrag zijn gebrek aan urgentie en uitstelgedrag. Tegelijkertijd worden mensen met steeds meer informatie geconfronteerd door pensioenuitvoerders, die hun verplichting als gevolg van de Wet Pensioencommunicatie van 2015 na willen komen. Het gebrek aan motivatie in combinatie met informatie-overload kan ertoe leiden dat mensen niet in staat zijn om weloverwogen financiële beslissingen te nemen.

In dit proefschrift worden de volgende algemene onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoe effectief is maatwerk in pensioencommunicatie in mensen te motiveren om geïnformeerde pensioenbeslissingen te nemen?
  2. Wat is de rol van financiële geletterdheid in het nemen van financiële beslissingen (pensioenplanning inbegrepen)?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners