Verzekeraar en het reële pensioencontract. In hoeverre is een reëel pensioencontract uitvoerbaar door verzekeraars?

In deze paper wordt onderzocht of het reële contract door een verzekeraar kan worden uitgevoerd. Daarbij hebben wij de kenmerkende elementen van het reële contract getoetst aan het begrip verzekering in het verzekeringsrecht en in de Wet op het financieel toezicht, alsmede aan het begrip pensioenregeling in de Pensioenwet.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners