Verzekeraar en het reële pensioencontract. In hoeverre is een reëel pensioencontract uitvoerbaar door verzekeraars?

In deze paper wordt onderzocht of het reële contract door een verzekeraar kan worden uitgevoerd. Daarbij hebben wij de kenmerkende elementen van het reële contract getoetst aan het begrip verzekering in het verzekeringsrecht en in de Wet op het financieel toezicht, alsmede aan het begrip pensioenregeling in de Pensioenwet.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners