Verzekeraar en het reële pensioencontract. In hoeverre is een reëel pensioencontract uitvoerbaar door verzekeraars?

In deze paper wordt onderzocht of het reële contract door een verzekeraar kan worden uitgevoerd. Daarbij hebben wij de kenmerkende elementen van het reële contract getoetst aan het begrip verzekering in het verzekeringsrecht en in de Wet op het financieel toezicht, alsmede aan het begrip pensioenregeling in de Pensioenwet.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners