Nabestaandenpensioen

Dit project zal de volgende vragen behandelen:

 • Wat zou implementatie van de voorstellen van de Stichting van de Arbeid betekenen voor de kosten van nabestaandenpensioen en waarvan hangt dat met name af?
 • Hoe kostbaar is bijvoorbeeld de voortzetting van de dekking ook na een kort dienstverband?
 • Hoe kan het nieuwe contract worden ingevuld om de grote verschillen in partnerpensioen bij overlijden kort voor of kort na pensionering te voorkomen?
 • Hoe kostbaar is het als bij de dekking voor het nabestaandenpensioen de afgetopte grondslag wordt losgelaten (nabestaandenpensioen-dekking op risicobasis dus weer over gehele salaris, zie advies Stichting van de Arbeid hierover)?
 • De MvT stelt dat voortzetting van de nabestaandenpensioen dekking op risicobasis uit het voor ouderdomspensioen gereserveerde vermogen langer dan drie jaar leidt tot uitholling van het ouderdomspensioen pensioen. Voor welke maatmensen is dat in welke mate het geval?
 • Hoe kan de standaardisering van het nabestaandenpensioen worden ingepast in het nieuwe contract in geval van uitvoering door pensioenfondsen (zonder herverzekering)? En hoe bij verzekeraars met heel veel verschillende contracten?
 • Wordt het nabestaandenpensioen voor jonge nabestaanden via dezelfde rendementsstaffel verhoogd/verlaagd als het ouderdomspensioen voor reguliere deelnemers, of blijft het nabestaandenpensioen een min of meer vaste uitkering?
 • Wat zijn de implicaties van implementatie van de voorstellen van de Stichting van de Arbeid als de regels voor de eerste pijler (ANW) niet worden aangepast?
 • Wat zijn de argumenten om het nieuwe nabestaandenpensioen in te richten als vaste dan wel variabele uitkering?
 • In hoeverre zal er behoefte blijven aan ANW hiaatverzekeringen?
 • Hoe gaan we om met opgebouwd nabestaandenpensioen op kapitaalbasis als straks nabestaandenpensioen verplicht op risicobasis verzekerd moet worden? Hoe worden opgebouwde nabestaandenpensioen rechten evenwichtig verwerkt in de transitie en hoe werken aanpassingen uit het verleden daarin door?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners