Modellering sterftekansen

In dit onderzoek schatten we de sterfte en overleving na ziekenhuisopname als gevolg van de Covid-19-uitbraak naar leeftijd voor verschillende risicogroepen. Risicogroepen worden onderscheiden op basis van de aanwezigheid van chronische ziekten zoals diabetes en hart en vaatziekten. Waar mogelijk maken we onderscheid tussen werkenden in verschillende sectoren (bijvoorbeeld werkenden in de zorg). Deze schattingen worden vervolgens gebruikt om transitiekansen van reeds ontwikkelde Markov-simulatiemodellen aan te passen. Als uitgangspunt gebruiken we een model dat wij hebben ontwikkeld in het kader van een door het EU gefinancierde project. Dit model beschrijft de relatie tussen het optreden van chronische ziekten, sterfte en arbeidsmarktparticipatie. Dit model, eventueel uitgebreid met andere risicofactoren (zoals BMI) die voor Covid-19 van belang zijn, stelt ons in staat om in diverse scenario analyses te onderzoeken wat de gevolgen van een uitbraak zoals Covid-19 zijn op de levensverwachting na pensionering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners