Modellering sterftekansen

In dit onderzoek schatten we de sterfte en overleving na ziekenhuisopname als gevolg van de Covid-19-uitbraak naar leeftijd voor verschillende risicogroepen. Risicogroepen worden onderscheiden op basis van de aanwezigheid van chronische ziekten zoals diabetes en hart en vaatziekten. Waar mogelijk maken we onderscheid tussen werkenden in verschillende sectoren (bijvoorbeeld werkenden in de zorg). Deze schattingen worden vervolgens gebruikt om transitiekansen van reeds ontwikkelde Markov-simulatiemodellen aan te passen. Als uitgangspunt gebruiken we een model dat wij hebben ontwikkeld in het kader van een door het EU gefinancierde project. Dit model beschrijft de relatie tussen het optreden van chronische ziekten, sterfte en arbeidsmarktparticipatie. Dit model, eventueel uitgebreid met andere risicofactoren (zoals BMI) die voor Covid-19 van belang zijn, stelt ons in staat om in diverse scenario analyses te onderzoeken wat de gevolgen van een uitbraak zoals Covid-19 zijn op de levensverwachting na pensionering.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners