De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

Een “intrinsiek” onderdeel -wettelijk als verplichting vastgelegd – van het nieuwe pensioencontract is solidariteitsreserve voor intergenerationele risicodeling. Dat is volgens de Hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord, een collectief vermogen, gevuld uit premies en rendement, waarmee risico’s over leeftijdsgroepen (huidige en toekomstige generaties) worden verdeeld. Met deze solidariteit zouden stabielere en gemiddeld hogere pensioenuitkomsten bereikbaar zijn. De uitwerking van de solidariteitsreserve moet in het pensioenreglement zijn opgenomen onder de randvoorwaarden dat de “spelregels” concreet vooraf worden vastgelegd, evenwichtig zijn en de reserve niet negatief kan worden. Ook bij de verbeterde premieregeling is een solidariteitsreserve mogelijk. Deze elementen roepen diverse juridische vragen op. Bij al die vragen nemen wij de solidariteitsreserve tot het vertrekpunt en beoordelen van daaruit de implicaties voor het contract en voor de uitvoerders.

Onderzoeksvragen

 1. Het juridische karakter van de reserve
 2. Verschil in soort pensioenuitvoerder en (plicht tot aanhouden van) de reserve waaronder
  1. Verschillen pensioenfondsen en andere uitvoerders
  2. Positie buitenlandse uitvoerders
  3. Specifiek PPI en uitvoerbaarheid van WVP contract met/zonder solidariteitsreserve
 3. De “eigendom” van de reserve (onder meer bij waardeoverdracht)
 4. Juridische regels voor de werking van de reserve (vullen en onttrekken)
 5. Relevantie van “geen premie, wel recht” per pensioenuitvoerder
 6. Solidariteitsreserve en effect op bestaande WVP regelingen
 7. Solidariteitsreserve: betekenis voor houdbaarheid verplichtstelling
 8. De rol van de toezichthouders

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners