Communicatie rond toedeling persoonlijke vermogens

Bij de overstap van een bestaande uitkeringsregeling naar hetzij de nieuwe Solidaire Premieovereenkomt (SPO) of de Flexibele Premieovereenkomst (FPO) worden aanspraken van deelnemers omgezet in een persoonlijk vermogen. De hoofdvraag van dit onderzoek betreft op welke wijze communicatie rondom deze overgang vormgegeven kan worden.
De hoofdvraag valt uiteen in een aantal deelvragen. Hierbij maken we onderscheid tussen communicatie op het moment van besluitvorming (voor de betrokken fondsorganen) en communicatie op het moment van de daadwerkelijke overgang (voor individuele deelnemers). In beide gevallen stellen we de volgende vragen:

  1. Welke doelen zou communicatie met deelnemers kunnen/moeten dienen? Zijn die mogelijke doelen gelijk voor verschillende deelnemers zoals gepensioneerden, actieven, slapers?
  2. Welke (kwantitatieve) informatie is mogelijk om de communicatie op te baseren?
  3. Welke vormen van communicatie (middelen, kanalen, framing) kunnen de diverse doelen dienen?
  4. Welke afwegingen moeten gemaakt worden bij de communicatie rondom de toedeling van persoonlijke vermogens?
  5. Welke conflicten bestaan tussen verschillende communicatiedoelen (bijvoorbeeld: transparantie en volledigheid vs. draagvlak, begrijpelijkheid of vertrouwen)?

Bovenstaande vragen zullen in ieder geval op basis van wetenschappelijke literatuur, vertaald naar de onderliggende transitievraag, beantwoord worden. Indien mogelijk proberen we door middel van een proefpersonenonderzoek te toetsen of de bestaande wetenschappelijke inzichten daadwerkelijk van toepassing zijn op deze transitie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners