Afwegingen ten aanzien van inkomens- en waarde-effecten per deelnemer bij invaren naar het nieuwe contract

Netspar gaat in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoeksproject uitvoeren waarmee inzicht wordt geboden in de doorwerking van de verschillende “knoppen” (instrumenten) in de pensioenuitkomsten (scores op basis van de genoemde criteria). Deze worden numeriek geïllustreerd aan de hand van realistische voorbeelden voor fondsen met verschillende leeftijdssamenstellingen en startdekkingsgraden op basis van een te ontwikkelen ALM-model. De waardering van bestaande rechten gebeurt op basis Value Based ALM dan wel de standaardmethode. Anders dan in de beschikbare berekeningen van het CPB wordt de mogelijkheid bezien om een ‘vaste daling’ te gebruiken om korten bij of vlak na invaren te voorkomen. Ook wordt niet alleen gekeken naar het gemiddelde pensioenresultaat over de resterende levensverwachting maar naar resultaten per jaar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners