Afwegingen ten aanzien van inkomens- en waarde-effecten per deelnemer bij invaren naar het nieuwe contract

Netspar gaat in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoeksproject uitvoeren waarmee inzicht wordt geboden in de doorwerking van de verschillende “knoppen” (instrumenten) in de pensioenuitkomsten (scores op basis van de genoemde criteria). Deze worden numeriek geïllustreerd aan de hand van realistische voorbeelden voor fondsen met verschillende leeftijdssamenstellingen en startdekkingsgraden op basis van een te ontwikkelen ALM-model. De waardering van bestaande rechten gebeurt op basis Value Based ALM dan wel de standaardmethode. Anders dan in de beschikbare berekeningen van het CPB wordt de mogelijkheid bezien om een ‘vaste daling’ te gebruiken om korten bij of vlak na invaren te voorkomen. Ook wordt niet alleen gekeken naar het gemiddelde pensioenresultaat over de resterende levensverwachting maar naar resultaten per jaar.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners