“Veerkracht en brede kennisdeling in een bewogen jaar”

Bericht van de Netspar-directie

2020 was een bijzonder jaar. In februari stonden we schouder aan schouder posters te bediscussiëren op een event en spraken we elkaar op de aansluitende borrel. Niet veel later zagen we elkaar alleen nog via een scherm tijdens bij een van de online after lunch werkgroepbijeenkomsten, een laagdrempelig alternatief dat partners waarderen. Op gepaste afstand hebben we het 15-jarig bestaan van Netspar gevierd. Voor mij persoonlijk was dit het jaar waarin ik als algemeen directeur het stokje mocht overnemen van Casper van Ewijk, die van Netspar een breed netwerk heeft gemaakt met diverse vakgebieden.

2020 was ook een bijzonder jaar omdat het lang bevochten pensioenakkoord een feit werd. Hiermee ligt er een stevige basis voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Verschillende Netspar-wetenschappers waren actief in werkverbanden en het wetenschappelijk beraad, om de uitwerking van het akkoord te ondersteunen. Zij hebben zich ingespannen om relevante kennis en inzichten vanuit onderzoek te delen met verschillende stakeholders binnen én buiten de pensioensector. Daarbij stonden het nieuwe pensioencontract, de transitie naar het nieuwe stelsel en de communicatie centraal.

Veerkracht

Ik ben er trots op dat wij als Netspar, samen met onze partners, veerkracht, creativiteit en innovatiekracht hebben laten zien. Zo hebben we onze onderzoeksagenda snel aangepast aan de actualiteit rondom COVID-19 en de uitwerking van het Pensioenakkoord. Verder uitte zich dat in diverse bijzondere events, zoals:

Marike Knoef
Algemeen directeur Netspar

  • De conferentie Pensioenakkoord… en nu? die we direct na het hoofdlijnenakkoord op 7 juli organiseerden met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Hiermee boden we informatie en inspiratie rondom het nieuwe akkoord voor meer dan 500 online deelnemers.
  • 22 online ‘after lunch werkgroepbijeenkomsten’ waarin nieuw onderzoek werd gepresenteerd en besproken met en door wetenschappers en experts uit de praktijk.
  • Onze 15e Netspar Anniversary Meeting werd omgedoopt tot het Pensioen en Wetenschap Jaarcongres met als thema Lage Rente. Klaas Knot, Bas Jacobs en Casper van Ewijk gaven hun visie op de ontwikkelingen en impact van de lage rente en er vond een paneldiscussie plaats. Allen zijn terug te zien op Youtube en te beluisteren als Podcast.
  • In november leverden Netspar-onderzoekers een actieve bijdrage aan de Pensioen3daagse. Met Wijzer in Geldzaken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars organiseerden we de uitreiking van de Pensioenwegwijzer, kennissessies rondom pensioencommunicatie en flitswebinars voor iedereen die meer wil weten over pensioen.
  • En op 15 december vierden we – ook online – ons 15-jarig jubileum met een ode aan alle betrokken en bevlogen leden van onze gremia.

Ook ben ik trots op het feit dat we heel snel samen met partners hebben geïnventariseerd welk extra onderzoek covid voor pensioen noodzakelijk maat en daar middelen voor vrij gemaakt.  En we hebben samen met partners in kaart gebracht voor welke vragen bij het pensioenakkoord kortlopend onderzoek gestart moest worden. Zodat we actueel en relevant zijn.

Brede kennisdeling

Deze activiteiten zijn kenmerkend voor de koers van bredere kennisdeling die Netspar heeft ingezet. Nieuwe communicatiemiddelen dragen hieraan bij, zoals one pagers die conclusies en beleidsimplicaties van onderzoek samenvatten. Daarnaast zijn we gestart met toegankelijke podcast series en is het netwerk in 2020 verder gegroeid en versterkt. De inspanningen om nieuwe partners te betrekken leverden een verlengd partnerschap op van pensioenuitvoerder MN én de toetreding van Pensioenfonds Rail & OV. Met het partnership beoogt Rail & OV haar aantrekkelijkheid als werkgever verder te vergroten. Tot slot hebben we in 2020 ook binnen de gremia versterking gekregen, met de toetreding van Wouter Bos en Bianca Tetteroo in onze Raad van Toezicht en het onthaal van Roos Vermeij. En aan het begin van dit jaar mochten we Mathijs van Dijk verwelkomen als nieuwe wetenschappelijk directeur, met veel expertise op het gebied van duurzaam beleggen, zodat Netspar ook op dit gebied extra stappen kan zetten.

Dankwoord… en weer verder

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om de waarde van wetenschap voor de praktijk zichtbaar te maken. Ook het aantrekken van nieuwe partners én het breder en effectiever delen van kennis binnen partnerorganisaties waren belangrijke speerpunten. Met veel dank aan de betrokkenheid en inzet van onze partners, gremialeden, onderzoekers en staf hebben we hierin belangrijke stappen kunnen maken. En samen zetten we ook weer stappen naar de toekomst. De uitwerking van het pensioenakkoord staat hoog op de agenda, maar ook de verdere invulling van duurzaamheid en pensioen. We blijven vol inzetten op acquisitie van nieuwe partners. En we gaan, met onderzoekers en sectorpartners aan de slag om samen een uitdagende nieuwe onderzoekagenda en werkprogramma voor 2023-2027 te ontwikkelen.

Aan alle betrokkenen: heel hartelijk dank voor jullie inspanningen en hopelijk staan we snel weer schouder aan schouder op een event.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners