Conferentie Pensioenakkoord… en nu?

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord, organiseerden Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op dinsdag 7 juli van 13.00-15.00 de virtuele conferentie Pensioenakkoord… en nu? Impact op werkgevers, werknemers en uitvoerders. Het doel was informatie en inspiratie te bieden rondom het gesloten akkoord en inzicht te geven in de impact van verschillende elementen op het dagelijks werk van iedereen die zich op professioneel vlak met pensioen bezighoudt.

We hebben een informatief en inspirerend programma voor u opgesteld, waarbij er ook gelegenheid is om (via chat) uw vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De conferentie vindt plaats via de tool Hopin, ondersteund door eventbureau eVisit.

Meld u aan via het registratieformulier en geef direct uw keuze voor twee parallelsessies op:

Meld u aan

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

Inhoud parellelsessies:

  1. Uitleg nieuw contract met Bas Werker (Netspar) en Marcel Lever (Pensioenfederatie), o.a. solidariteitsvermogen, beleggingen en de doorrekeningen van de Pensioenfederatie.
  2. Uitvoering door Josje Wijckmans (voorzitter Onderzoeksgroep Uitvoering) en Kees-Jan van Vliet (PGGM Vermogensbeheer)
  3. Juridische kwesties, o.a. invaren, het eigendomsvraagstuk en de verplichtstelling door Monique van der Poel (voorbereidingsgroep van de stuurgroep) en Erik Lutjens (VU Amsterdam).
  4. Communicatie met Annemarie van Hekken en Stijn van Schijndel (werkverband ICK van de Stuurgroep), o.a. over draagvlak en vertrouwen, uitlegbaarheid en de navigatiemetafoor.
  5. Transitie (van regelingen met een actuariële premie), door Casper van Ewijk (Netspar) en Arthur Arbouw (a.s.r.), o.a. over de impact van de transitie voor werkgevers wiens deelnemers pensioen opbouwen bij verzekeraars, ppi’s en OPF-en.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners