Conferentie Pensioenakkoord… en nu?

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord, organiseerden Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op dinsdag 7 juli van 13.00-15.00 de virtuele conferentie Pensioenakkoord… en nu? Impact op werkgevers, werknemers en uitvoerders. Het doel was informatie en inspiratie te bieden rondom het gesloten akkoord en inzicht te geven in de impact van verschillende elementen op het dagelijks werk van iedereen die zich op professioneel vlak met pensioen bezighoudt.

We hebben een informatief en inspirerend programma voor u opgesteld, waarbij er ook gelegenheid is om (via chat) uw vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De conferentie vindt plaats via de tool Hopin, ondersteund door eventbureau eVisit.

Meld u aan via het registratieformulier en geef direct uw keuze voor twee parallelsessies op:

Meld u aan

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

Inhoud parellelsessies:

  1. Uitleg nieuw contract met Bas Werker (Netspar) en Marcel Lever (Pensioenfederatie), o.a. solidariteitsvermogen, beleggingen en de doorrekeningen van de Pensioenfederatie.
  2. Uitvoering door Josje Wijckmans (voorzitter Onderzoeksgroep Uitvoering) en Kees-Jan van Vliet (PGGM Vermogensbeheer)
  3. Juridische kwesties, o.a. invaren, het eigendomsvraagstuk en de verplichtstelling door Monique van der Poel (voorbereidingsgroep van de stuurgroep) en Erik Lutjens (VU Amsterdam).
  4. Communicatie met Annemarie van Hekken en Stijn van Schijndel (werkverband ICK van de Stuurgroep), o.a. over draagvlak en vertrouwen, uitlegbaarheid en de navigatiemetafoor.
  5. Transitie (van regelingen met een actuariële premie), door Casper van Ewijk (Netspar) en Arthur Arbouw (a.s.r.), o.a. over de impact van de transitie voor werkgevers wiens deelnemers pensioen opbouwen bij verzekeraars, ppi’s en OPF-en.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners