Wat is inertie?

“Het ontbreken van een duidelijke definitie maakt het lastig om dit probleem doeltreffend aan te pakken”

Er is geen duidelijke en algemene definitie van inertie. Dit heeft als gevolg dat pensioendeelnemers die hun situatie bekijken en besluiten om hun pensioen ongewijzigd te laten ten onrechte kunnen worden aangemerkt als inert. Een duidelijker beeld van wat inertie is en welke mensen inert zijn, helpt pensioenexperts om deelnemers beter te informeren over veranderingen in hun pensioen en advies op maat te geven. Gegevens over inertie vanuit de zorgverzekeringsmarkt bieden in dit opzicht nuttige aanknopingspunten.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Inerte pensioendeelnemers en actieve deelnemers die besluiten geen wijziging aan te brengen, moeten duidelijk van elkaar worden onderscheiden en informatie en advies krijgen die op hun groep is toegespitst.
  • De pensioensector heeft een duidelijke definitie van inertie nodig om de barrières die inerte deelnemers ervaren te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat deze barrières verlaagd of weggenomen worden.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Wat is inertie?’ door Marijke van Putten and Robert-Jan Bastiaan de Rooij (Leiden University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners