Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 1 (inkomen en spaargedrag)

Deze video gaat over Inkomen & spaargedrag en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Marike Knoef Bernard van Praag

Deze aflevering gaat over inkomen en spaargedrag van jongeren en ouderen, Marike Knoef (TiU/LEI) en Bernard van Praag (UvA) geven hier een presentatie over. Ze worden geïntroduceerd door dagvoorzitter Tom Jessen.

Bernard gaat in op de vraag, hoe werkt de reconstructie in individuele potjes? Daarna gaat Marike dieper in op de inkomens van generaties, gepaard met de huidige hoge inflatie en het pensioenvermogen van verschillende leeftijdsgroepen.

Bekijk nu de video.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners