Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 1 (inkomen en spaargedrag)

Deze video gaat over Inkomen & spaargedrag en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Marike Knoef Bernard van Praag

Deze aflevering gaat over inkomen en spaargedrag van jongeren en ouderen, Marike Knoef (TiU/LEI) en Bernard van Praag (UvA) geven hier een presentatie over. Ze worden geïntroduceerd door dagvoorzitter Tom Jessen.

Bernard gaat in op de vraag, hoe werkt de reconstructie in individuele potjes? Daarna gaat Marike dieper in op de inkomens van generaties, gepaard met de huidige hoge inflatie en het pensioenvermogen van verschillende leeftijdsgroepen.

Bekijk nu de video.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners