Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

De Netspar conferentie ‘Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?’ vond plaats op 31 oktober 2022.

De conferentie bestond uit een middag vol ruimte voor dialoog tussen wetenschappers, praktijk en de samenleving die vertegenwoordigd werd door zowel oud als jong.

Wim van de Donk (rector magnificus Tilburg University) opende de middag. Jammer genoeg kon minister Schouten niet aansluiten. De dagvoorzitter was Tom Jessen.

Er waren 3 gespreksrondes. Sprekers trapten kort af, gevolgd door een paneldiscussie. Aan het einde van iedere ronde was er ruimte voor vragen en discussie uit de zaal.

Dit was een openbaar evenement.

Wim van de Donk, Rector magnificus Tilburg University
Beeld: ©Provincie Noord-Brabant

 

Tom Jessen, Dagvoorzitter
Beeld: Het Sprekers Bureau

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners