Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Graag nodigen we u uit voor de Netspar conferentie ‘Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?’ op 31 oktober 2022.

Inkomen voor later raakt ons allemaal. Kunnen pensioenen geïndexeerd worden? En is de voorgestelde grootse hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel wel jongerenproof? Hoe denken jonge en oude generaties over pensioen? Tijdens deze middag gaan we in gesprek met wetenschappers, jongeren en ouderen.

Wim van de Donk (rector magnificus Tilburg University) opent de middag. Aansluitend is er een gesprek met Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dagvoorzitter is Tom Jessen.

We gaan in gesprek in 3 rondes. Sprekers trappen kort af, gevolgd door een paneldiscussie. Aan het einde van iedere ronde is er ruimte voor vragen uit de zaal.

U kunt zich hieronder aanmelden. We ontmoeten u graag op 31 oktober!

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners