Uitdagingen bij geautomatiseerd financieel advies: Definitie en ethische afwegingen

“Ethische instrumenten en kaders kunnen de implementatie van op AIgebaseerd advies faciliteren ”

Consumenten dienen goed geïnformeerd te zijn over hun financiële situatie zodat ze actie kunnen ondernemen wanneer die verandert. Geautomatiseerd financieel advies kan de toegang van consumenten tot financieel advies vergroten en daarmee ook hun financiële welzijn. Hoewel dergelijk geautomatiseerd financieel advies al bestaat voor diverse financiële producten, is er nog geen holistisch, geautomatiseerd financieel advies op de markt. Deze volgende stap vraagt om een definitie van goed geautomatiseerd financieel advies als basis voor adviserende algoritmes alsmede een kader voor het overwegen van mogelijke ethische problemen bij de implementatie van dergelijk advies. Voor deze studie onderzochten we beide uitdagingen.

Lees de one pager

 

 

KERNBOODSCHAP VOOR DE SECTOR

• Pas al tijdens de ontwerpfase een ethisch perspectief toe op geautomatiseerd financieel advies om de problemen die het gebruik van geautomatiseerde diensten in gevaar kunnen brengen van tevoren aan te pakken.
• Organisaties kunnen het door ons ontwikkelde kader AI4 Ethical Financial Services (AI4ES) gebruiken om ethiek grootschalig te integreren binnen hun financiële diensten.

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Uitdagingen bij geautomatiseerd financieel advies: Definitie en ethische afwegingen’ van Robert Gianni (UM), Minou van der Werf (UM), Lisa Brüggen (UM), Darian Meacham (UM), Jens Hogreve (KU), Thomas Post (UM) en Jonas Heller (UM).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners