Schokken in aanvullende pensioenen en besparingen door huishoudens

“Verslechtering financiële positie van pensioenfondsen veroorzaakt toename besparingen”

Gedurende de COVID-19 pandemie nam de gemiddelde wettelijke dekkingsgraad van de hele Nederlandse pensioensector af met bijna tien procentpunten. Een enquête van De Nederlandsche Bank toonde destijds aan dat veel huishoudens door deze afname vreesden voor inperkingen van de pensioenen. De vraag is of dergelijke schokken ook de beslissingen over besparingen van de deelnemers aan pensioenfondsen negatief kunnen beïnvloeden. Wij hebben dit onderzocht voor voorgaande recessies aan de hand van een dataset met betrekking tot Nederlandse pensioenen in de periode 2008-2020, waarin grote economische crises plaatsvonden (de internationale financiële crisis en de staatschuldencrisis).

Lees de one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector
• Wanneer pensioenfondsen schokken ervaren heeft dat bescheiden maar significante gevolgen voor het economische en financiële gedrag van de deelnemers.
• Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel zou dergelijke schokken tot gevolg kunnen hebben.

Meer weten?

Lees het paper Schokken in aanvullende pensioenen en besparingen door huishoudens van Francesco Caloia (VU), Mauro Mastrogiacomo (VU) en Irene Simonetti (UvA).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners