Pensioen in transitie: nieuw Netspar-programma van start

Netspar realiseert de financiering voor een nieuwe periode en lanceert een uitdagende onderzoeksagenda 2019-2023 ‘Netspar NexT’, gesteund door haar partners. In het nieuwe programma staan drie thema’s centraal die van invloed zijn op de oudedagvoorziening in Nederland: transitie naar een nieuw pensioenakkoord, verdere ontwikkeling van financiële life cycle planning en een toekomstverkenning van maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer werken, groeiend aantal zzp’ers, solidariteit en big data. Jaarlijks is er circa EUR 1 mln beschikbaar voor nieuw onderzoek. Aan de onderzoeksagenda is een uitgebreid programma voor kennisdeling en netwerkactiviteiten gekoppeld.

Twaalf partners uit de pensioensector werkten samen met beleidsmakers en wetenschappers van elf universiteiten mee aan de nieuwe Netspar-agenda. Daarin zijn de aanbevelingen verwerkt uit positieve evaluaties door NWO, de Scientific Council en de partners. Netspar ontwikkelt en coördineert kennis, neemt een onafhankelijke positie in en slaagt er in om, zoals de NWO-evaluatiecommissie aangeeft “te midden van diverse meningen kennis nadrukkelijk te objectiveren en vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden.”

De financiering van het programma wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de sectorpartners, de overheid, Instituut Gak en Tilburg University.

Maatschappelijk relevante kennis ontwikkelen
Netspar directeur Casper van Ewijk: “Met toenemende vergrijzing, veranderende instituties en groeiende verschillen tussen groepen mensen in de samenleving, worden de vragen rond een financieel gezonde oude dag steeds complexer. De partijen die samen Netspar vormen vinden het belangrijk een rol te spelen bij het beantwoorden van deze vragen. De inhoudelijke en financiële steun van onze partners maakt het mogelijk om niet alleen maatschappelijk relevante kennis te ontwikkelen, maar die ook breed te delen ten behoeve van een goed geïnformeerd pensioendebat.”

Verbinding
In de uitvoering van Netspar Next streeft Netspar naar een steviger verbinding van economische en niet-economische onderzoekdisciplines. De kennis wordt ontsloten via laagdrempelige papers, diverse soorten evenementen en master en executive onderwijs. Op de website is een openbare database met alle academische en praktijkgerichte papers beschikbaar.

Klik voor meer informatie over de onderzoeksagenda Netspar NexT en het Werkprogramma 2019-2023.

Partners
Het programma wordt gefinancierd door de overheid, Instituut Gak, Tilburg University en de sectorpartners Achmea, AFM, Aegon, APG, a.s.r., DNB, Nationale Nederlanden, Ortec Finance, PGGM, Stichting van de Arbeid en SVB en door Cardano.

Netspar werkt daarnaast samen met de volgende academische partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Maastricht University, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, TU Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam, en met de onderzoeksinstituten CPB, NIDI en SCP.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners