Nieuwe onderzoeksagenda Netspar NexT en Werkprogramma 2019-2023

Ontwikkelingen als de stijgende (gezonde) levensverwachting, verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, groeiende eigen verantwoordelijkheid voor de burger, internationalisering en digitalisering, roepen nieuwe vragen op rondom de financiering van de oude dag. Ook worden de vragen steeds complexer. Gedegen, beleidsgericht onderzoek blijft daarom relevant. Bovendien maken de grote, uiteenlopende belangen, het noodzakelijk dat er ordening in het pensioendebat wordt aangebracht, zodat dit zoveel mogelijk kan worden gevoerd op basis van feiten.

Dit is en blijft dan ook de missie van Netspar: bijdragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Met de inkomensvoorziening voor de oude dag als de kern van ons onderzoek.

Samen met de partners zijn – mede op basis van evaluaties door de Scientific Council, door NWO en door de partners zelf – een nieuwe onderzoeksagenda en werkprogramma ontwikkeld en vastgesteld. De komende maanden wordt samen met partners, ministeries en financiers van wetenschappelijk onderzoek hard gewerkt om de financiering van het vierjarige werkprogramma rond te krijgen.

In het onderzoek staan drie brede thema’s centraal: pensioenhervorming, life cylce planning en de invloed van een maatschappij in transitie op de financiering van de oude dag.

 

Evaluatierapporten
Aan Netspar NexT en het werkprogramma liggen evaluaties door de Scientific council, NWO en de Netspar-partners ten grondslag. Lees de bevindingen in de verschillende evaluatierapporten:

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners