Ontwikkelingen Netspar-directie

Casper van Ewijk is herbenoemd als bestuurder van de Stichting Netspar voor een periode van vier jaar. Daarnaast verwelkomt de directie per 1 juni 2017 Marike Knoef als directielid. Zij gaat zich onder meer richten op de totstandkoming van het Werkprogramma 2019-2023.

Casper van Ewijk herbenoemd als bestuurder van de Stichting Netspar
De Raad van Toezicht van de Stichting Netspar heeft Casper van Ewijk voor een tweede termijn benoemd als bestuurder.

Daarmee drukt de RvT zijn tevredenheid over de afgelopen bestuursperiode uit, waarin Netspar een nadrukkelijker rol ten behoeve van een goed geïnformeerd pensioendebat heeft kunnen spelen. Met de herbenoeming spreekt de Raad van Toezicht zijn vertrouwen uit in Casper van Ewijk om Netspar succesvol naar een volgend programma en een nieuwe financieringsronde te loodsen.

De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in na afloop van de huidige termijn op 1 oktober 2017. Casper van Ewijk is sinds 2013 bestuurder, tevens algemeen directeur van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Casper van Ewijk continueert daarnaast zijn huidige deeltijdaanstelling aan de Universiteit van Amsterdam.

Marike Knoef benoemd in Netspar-directie
Met ingang van 1 juni a.s. treedt Marike Knoef toe tot de directie van Netspar. Binnen de directie gaat Marike zich richten op de totstandkoming van het Werkprogramma 2019-2023.

Verder blijft zij zich inspannen om gezicht te geven aan het onderzoek en de kennisdeling op het belangrijke gebied van micro-economie. Marike continueert haar aanstelling bij Netspar voor twee dagen per week. Daarnaast blijft ze voor drie dagen per week als Universitair Hoofddocent verbonden aan Universiteit Leiden.

Als onderzoeker en projectleider blijft Marike betrokken bij eerder toegekende thema-projecten en topicality projecten. Marike zal terugtreden als lid van de Partner Research Council, waar zij namens Universiteit Leiden zitting in had.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners