Onderzoek: Flexibiliteit in pensioenuitkering biedt voordelen

Een meer flexibele invulling van de pensioenuitkering biedt voordelen. Mensen die beperkt zijn in hun financiële keuzemogelijkheden profiteren het meest van regelingen die helpen het pensioeninkomen beter op de persoonlijke leefsituatie af te stemmen. Tegenover deze voordelen staan nadelen die de winst van meer flexibiliteit enigszins beperken. Meer flexibiliteit kan mensen sneller tot verkeerde financiële keuzes verleiden. Dit blijkt uit een Netspar-paper van onderzoekers van het CPB en Tilburg University.

Lees het paper De effecten van meer flexibiliteit in de uitkeringsfase (Ed Westerhout, Marcel Lever)

De leefomstandigheden van mensen in Nederland zijn de afgelopen decennia steeds gevarieerder geworden. Een groot aantal mensen geeft desgevraagd dan ook aan behoefte te hebben aan meer vrijheid in de manier waarop het pensioen wordt uitgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid een deel van het opgebouwde pensioenvermogen in één keer (lumpsum) op te nemen op het moment van pensionering of de optie de pensioenuitkering in de pensioenfase meer te laten variëren. Aan meer flexibiliteit zijn wel risico’s verbonden, zoals het opnemen van te veel geld aan het begin van de pensioenfase.

Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke baten van een betere afstemming van pensioeninkomen op individuele leefomstandigheden veel groter kunnen zijn dan de verliezen ten gevolge van fouten bij de financiële planning. Deze voordelen zijn er vooral wanneer mensen naast het pensioen niet over andere financiële middelen beschikken om hun consumptie te verschuiven over de tijd. Deskundige begeleiding bij het maken van keuzes kan de nadelige effecten nog verder beperken, maar gaat met hogere uitvoeringskosten gepaard.

Meer weten?
Netspar deed ook in 2017 onderzoek naar de waarde van maatwerk en de wenselijkheid van keuzevrijheid bij pensioendeelnemers. Lees ook:

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners