Marike Knoef nieuwe bestuurder Netspar

Marike Knoef (foto: Don Wijns)

Marike Knoef (foto: Don Wijns)

Per 1 september 2020 is Marike Knoef benoemd tot bestuurder van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Daarnaast blijft Marike hoogleraar in Leiden. Marike volgt Casper van Ewijk op, die per september terugtreedt als bestuurder en directielid. Casper gaat met emeritaat en blijft als onderzoeker verbonden aan Netspar. Als gevolg van deze aanstaande wisseling van bestuurder ontstaat er per september een vacature in de Netspar-directie.

Wouter Bos, voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn verheugd om Marike Knoef te kunnen benoemen als bestuurder voor Netspar. Het onderzoek van Marike naar de toereikendheid van pensioen voor huishoudens en naar pensioencommunicatie raakt het hart van de Netspar onderzoekagenda.

Marike heeft de afgelopen jaren als lid van de Netspar-directie laten blijken nadrukkelijk oog te hebben voor de noodzakelijke balans tussen wetenschap en praktijk, en voor het belang van gezag en ‘neutraliteit’ in het pensioendebat. Marike weet bovendien complexe onderzoekmaterie voor een brede doelgroep op een laagdrempelige wijze te ontsluiten, ook in de media. Ook is het voor ons van groot belang geweest dat wij in de sollicitatieprocedure een groot draagvlak bij medewerkers en andere betrokkenen voor de benoeming van Marike hebben mogen vaststellen. En hoewel Casper van Ewijk voorlopig nog in functie blijft, is dit al wel een moment om onze dank uit te spreken. Casper heeft ook in economisch lastige tijden steun weten te verwerven voor voldoende pensioenonderzoek. Onderzoek dat bovendien wordt gezien als gezaghebbend, hoogwaardig en toepassingsgericht, aldus de meest recente evaluaties van NWO en de partners uit 2018. Daarbij is de nadruk meer komen te liggen op de pensioendeelnemer en heeft er een verbreding van disciplines naast economie plaatsgevonden. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor de continuïteit van Netspar naar de toekomst. Tegen de tijd dat Casper echt vertrekt zullen wij uiteraard op gepaste wijze afscheid van hem nemen.”

Over Marike Knoef
Prof dr. M.G. Knoef is sinds 2018 hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden. Marike studeerde Econometric Methods & Mathematical Economics (cum laude, 2006) in Tilburg en promoveerde in 2011 op ‘Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health. Marike Knoef trad in 2017 toe tot de Netspar-directie. Zij was onder meer trekker van de onderzoekagenda 2019-2023 (Netspar Next) en lid van de Strategische commissie voor de versterking van de financiering van Netspar na 2023.

Over Netspar
Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar stimuleert een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Netspar draagt via kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met de communicatieadviseur Netspar (013 466 2109).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners