Lisa Brüggen benoemd tot bijzonder hoogleraar Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding

Sinds 1 januari 2024 is prof. dr. Lisa Brüggen bijzonder hoogleraar op de leerstoel Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding aan Tilburg University. Deze leerstoel is gevestigd en gefinancierd door Instituut Gak.

De pensioenwereld is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Deze verschuiving heeft geleid tot een grotere behoefte aan effectieve pensioencommunicatie en keuzebegeleiding. Daarom is de bijzondere leerstoel Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding ingesteld, mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Lisa is directeur van Netspar, onderdeel van Tilburg University. Ze is ook hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE) en Principal Investigator bij BISS, het Brightlands Institute for Smart Society.

Vroeger en beter informeren

“De leerstoel moet kennis aanreiken die mensen helpt om zich vroeger en beter over hun verwachte pensioeninkomen te informeren”, aldus Lisa. “Denk aan keuzes rondom pensioendatum en uitkeringsvormen, of om aanvullend pensioen op te bouwen. Veel mensen weten niet precies hoeveel pensioen ze kunnen verwachten, of welke keuzes er mogelijk zijn.”

Lees het bericht over haar benoeming op de website van Tilburg University. Daarin reageert de nieuwe leerstoelhouder ook op zes veelgehoorde vragen over pensioen en hoe de informatievoorziening verder onderzocht kan worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners