Het effect van het Financieel Toetsingskader (FTK) op de hypotheekbeleggingen van pensioenfondsen

“Hypotheekbeleggingen geven prestaties van pensioenfondsen een impuls”

Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008-2012 heeft de Nederlandse overheid in 2014 het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) gepubliceerd om de werkgeverspensioenen duurzamer, stabieler en robuuster te maken. Sinds deze vernieuwing van het toetsingskader hebben de pensioenfondsen, die naar manieren zochten om van de crisis te herstellen en hun financiële prestaties te verbeteren, hun beleggingen in hypotheken enorm uitgebreid. Lage rentetarieven hebben aan deze trend bijgedragen, zij het in bescheiden mate.

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Sinds de financiële crisis hebben pensioenfondsen meer geïnvesteerd in hypotheken om enerzijds hun risico’s te verlagen en anderzijds hun prestaties te verbeteren.
  • Toch vormen hypotheekbeleggingen een relatief klein deel van de totale beleggingen van pensioenfondsen.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘The Effect of the Dutch Financial Assessment Framework on the Mortgage Investments of Pension Funds’ van Yeorim Kim en Mauro Mastrogiacomo (VU Amsterdam en DNB).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners