Geen pensioen en geen huis? Het effect van LTV-limieten op de vermogensopbouw van zelfstandigen

“Kredietrestricties belemmeren zelfstandigen en werknemers in gelijke mate”

Het kopen van een huis kan een aantrekkelijk alternatief zijn om voor je pensioen te sparen, vooral voor zelfstandigen. Deze mogelijkheid zou echter beperkt kunnen worden door de kredietrestricties die in het kielzog van de wereldwijde financiële crisis werden ingevoerd. De gedachte is dat de vereiste hogere hypotheekaanbetalingen die hieruit voortvloeien, het voor zelfstandigen moeilijk kunnen maken om eigenaar-bewoner te worden en vermogen op te bouwen. Dit is echter niet het geval. De belemmeringen die zelfstandigen ervaren bij het verkrijgen van een hypotheek zijn te wijten aan andere factoren, zoals inkomensvolatiliteit.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beleid voor het te gelde maken van het eigen vermogen na pensionering, zoals omgekeerde hypotheken en het opnemen van overwaarde, heeft mogelijk een directer effect op zelfstandigen.
  • Het blijft onduidelijk of jonge zelfstandigen liever sparen voor een eerste huis dan voor een pensioen maar deze keuze wordt vooralsnog niet belemmerd door de huidige kredietrestricties.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘No pension and no house?’ by Mauro Mastrogiacomo (DNB, VU) and Cindy Biesenbeek (DNB).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners