De governance van pensioenfondsen vanaf de stelselwijziging

Het is noodzakelijk om de governance van pensioenfondsen te heroverwegen. De risicoverschuiving in het nieuwe pensioenstelsel vereist dat de governance een verdergaande bescherming biedt aan pensioendeelnemers. Een betere governance komt het functioneren van het pensioenfonds ten goede en is in het belang van pensioendeelnemers. Pensioenfondsen krijgen van doen met nieuwe eisen aan de interne beheersing (zorgplichten, aansturing van de uitbestedingsketen, digitalisering en duurzaamheid). Ze komen voor de vraag te staan hoe zij hun eigen organisatie kunnen versterken, zodat zij tegen deze nieuwe uitdagingen zijn opgewassen. Wellicht is een verdergaande consolidatie vereist onder pensioenfondsen om deze versterking te realiseren tegen acceptabele kosten. Wij benoemen zes principes voor een goede governance en werken die uit in hoofdlijnen en details.

Lees de one pager.

Kernboodschap voor de sector

  • De nieuwe pensioencontracten worden gekenmerkt door meer complexiteit in de uitvoering. Die uitvoering stelt andere eisen aan de organisatie en de governance van pensioenfondsen.
  • De auteurs voorzien een noodzaak tot versterking van de eigen pensioenfondsorganisatie.

Meer weten?

Lees het paper De governance van pensioenfondsen vanaf de stelselwijziging van René Maatman (Radboud Universiteit), Daniëlle Melis (Erasmus Universiteit Rotterdam), Bart Oldenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Alfred Slager (Tilburg University).

Industry event op 16 januari 2024

Bijgepraat worden over dit paper? Op 16 januari 2024 vindt het industry event Invaren en transitie naar een nieuwe governance plaats. René Maatman gaat als een van de auteurs onder meer in op de impact van de Wet toekomst pensioenen op de governance van pensioenfonden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners