Invaren en transitie naar een nieuwe governance

Vrijwel alle pensioenfondsen zijn op dit moment aan het nadenken over de invulling van de nieuwe Wtp-contracten en over het (al dan niet) omzetten van aanspraken. De invulling van de nieuwe contracten is aan de orde geweest op het Netspar event op 16 november. Op 16 januari zoomen we nader in op invaren en governance.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe kan het invaarbesluit er uit zien?
  • Welk beleggingsbeleid is gewenst op weg naar de feitelijke datum van invaren?
  • Hoe te verzekeren dat het invaren evenwichtig verloopt?
  • En zal de governance van pensioenfondsen veranderen na implementatie van de Wtp?

Lees over het onderwerp governance het onlangs gepubliceerde paper De governance van pensioenfondsen vanaf de stelselwijziging van René Maatman (Radboud Universiteit), Daniëlle Melis (Erasmus Universiteit Rotterdam), Bart Oldenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Alfred Slager (Tilburg University).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners