Workshop van de Netspar projectgroep: ZZP, witte en grijze vlekken

Met het pensioenakkoord is een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een probleem waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat is de afkalving van deelname aan pensioenregelingen in de tweede pijler. Niet alleen vallen zelfstandigen heel vaak buiten de bestaande regelingen, ook onder werknemers bestaat er een aanzienlijke ‘witte vlek’ van werknemers zonder pensioenopbouw. Daarnaast bestaan er toenemende zorgen over regelingen die een inadequaat pensioen bieden, waardoor veel mensen slechts een heel klein pensioen opbouwen, de zogenaamde ‘grijze vlek’.

In het afgelopen jaar heeft een Netspar projectgroep van onderzoekers en stakeholders gewerkt aan een rapport dat meer inzicht biedt in de problematiek en mogelijke oplossingsroutes voor deze groepen.

Tijdens deze slotconferentie op 15 december biedt de projectgroep het rapport aan de voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga aan, en geven diverse sprekers duiding aan de data en de mogelijke manieren om de pensioenopbouw bij deze groepen te verbeteren.

Wij ontmoeten u graag op 15 december.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners