Workshop van de Netspar projectgroep: ZZP, witte en grijze vlekken

Met het pensioenakkoord is een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een probleem waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat is de afkalving van deelname aan pensioenregelingen in de tweede pijler. Niet alleen vallen zelfstandigen heel vaak buiten de bestaande regelingen, ook onder werknemers bestaat er een aanzienlijke ‘witte vlek’ van werknemers zonder pensioenopbouw. Daarnaast bestaan er toenemende zorgen over regelingen die een inadequaat pensioen bieden, waardoor veel mensen slechts een heel klein pensioen opbouwen, de zogenaamde ‘grijze vlek’.

In het afgelopen jaar heeft een Netspar projectgroep van onderzoekers en stakeholders gewerkt aan een rapport dat meer inzicht biedt in de problematiek en mogelijke oplossingsroutes voor deze groepen.

Tijdens deze slotconferentie op 15 december biedt de projectgroep het rapport aan de voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga aan, en geven diverse sprekers duiding aan de data en de mogelijke manieren om de pensioenopbouw bij deze groepen te verbeteren.

Wij ontmoeten u graag op 15 december.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners