Werkgroepdag, 26 september

Op donderdag 26 september organiseert Netspar de volgende werkgroepdag in het Beatrix gebouw van Jaarbeurs Utrecht. De papers die definitief besproken worden kunt u al in onderstaande beschrijving vinden. Binnenkort volgt het definitieve programma. U kunt zich al wel registreren.

Op deze werkgroepdag wordt onder meer het volgende onderzoek gepresenteerd:

  • Mauro Mastrogiacomo (DNB)- Future-post-retirement debt-affordability in the Netherlands, interest rate shocks and voluntary repayments
  • Kène Henkens (NIDI) – Increasing the public pension age: employers’ concerns and policy preferences – Abstract
  • Richard Karlsson Linnér (VU Amsterdam) – The efffects of genetic health risks on personal expected longevity, insurance coverage, and retirement decisions
  • Servaas van Bilsen (UVA) – Interactie tussen determinanten uitkeringssnelheid: Hoog‐laag constructie, lumpsum uitkering, vaste daling en ingangsdatum
  • Erik Lutjens & Fieke van der Lecq (Beide VU Amsterdam) – Alternatieven voor vormgeving van de verplichtstelling in plaats van de huidige verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen – Een evaluatie van scenario’s vanuit juridisch en marktordeningsperspectief – Abstract
  • Pieter Bakx (EUR) – De effecten van hoge uitgaven aan ouderenzorg – Abstract
  • Ralph Stevens – Choice architecture in the accumulation phase in Anglo Saxon countries
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners