Terugblik Netspar Werkgroepdag 13 februari

Op donderdag 13 februari kwamen Netspar-onderzoekers en partners bijeen om lopend Netspar-onderzoek te presenteren en feedback op te halen. Op het programma stonden onder meer een internationale vergelijking van sociale zekerheid en pensionering, bescherming tegen de risico’s van ouderenzorg en inzichten uit eye-scanner onderzoek in pensioencommunicatie.

 

Plenair stond de arbeidsmarkt centraal: Adriaan Kalwij (UU) gaf een overzicht op basis van een internationaal onderzoeksproject over o.a. het effect van beleidshervormingen op de arbeidsparticipatie van ouderen. Zie ook het interview met Courtney Coile, een van de directeuren van het internationale NBER Social Security Project.

De projectgroep Arbeidsmarkt en Pensioen presenteerde haar eerste bevindingen. Wegens succes waren er ook weer postersessies. Per poster werd een paper samengevat in maximaal 8 plaatjes, vergezeld van een korte mondelinge pitch door de onderzoeker en volop ruimte voor interactie. Onder andere over de verschillen in pensioenvoorkeuren van werkenden in loondienst en zelfstandigen en of die verklaard kunnen worden door werkomstandigheden (door Marleen Damman, NIDI). En over de interactie tussen determinanten van uitkeringssnelheid: de hoog-laag constructie, lumpsum uitkering, vaste daling en ingangsdatum (Eduard Ponds, APG en TiU).

Via de beschikbare presentaties maakt u vast kennis met onderzoek dat in de loop van dit jaar gepubliceerd wordt:

Een overzicht van de overige presentaties en postersessies vindt u onder het tabblad Programma.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners