Rondetafelbijeenkomst ‘Pension fund Governance onder Wet toekomst pensioenen’

Bij de invoering van de Wtp is pension fund governance (PFG) nog een onderbelicht thema. Begin 2024 hebben Netspar-onderzoekers er een agenderend paper De governance van pensioenfondsen vanaf de stelselwijziging gepresenteerd.
Op 5 september praten we daarover door en halen we reacties uit de praktijk op.

In het plenaire programma geeft Daniëlle Melis een recapitulatie van het paper. Daarin wordt de omvorming van het verantwoordingsorgaan naar een College van Belanghebbenden verkend en worden nieuwe governancemodellen ontwikkeld. Hierop zal Meike Bokhorst reflecteren op basis van haar recente onderzoek naar het functioneren van verantwoordingsorganen. Vervolgens gaat Paulien Siegman in op de nieuwe governancemodellen.

Na de pauze gaan we aan vier tafels doorpraten over het College van Belanghebbenden (Gerard Riemen), de bestuurlijke competenties die onder de WTP nodig zijn (Marco Brouwer), het handelingsperspectief voor deelnemers (Catharien Hamerslag) en het vergroten van diversiteit en inclusiviteit ten behoeve van evenwichtigheid (Derya Akbiyik-Gunaydin). Aan elke tafel zal een ‘antenne’ vanuit Min.SZW meedoen om signalen op te halen.

Onder leiding van dagvoorzitter Fieke van der Lecq volgt een korte plenaire terugkoppeling en daarna kan bij de borrel informeel worden nagepraat.

13.00 – 13.30   Inloop

13.30 – 13.35   Welkom door Fieke van der Lecq (o.a. VU en Netspar)

13.35 – 13:55   Presentatie Netspar paper door Daniëlle Melis (o.a. PF STAP, Blue Sky Group)

13:55 – 14:10   Aftrap discussie door Meike Bokhorst (o.a. WRR en UU): Van VO naar CvB?

14:10 – 14:25   Aftrap discussie door Paulien Siegman (o.a. GPSS, PF Openbare Bibliotheken,
PF Achmea): Van 5 WVBP-modellen naar 3×2 WTP-modellen?

14:25 – 14:35   Q&A o.l.v. Fieke

14:35 – 15:05   Pauze

15:05 – 15:50   Discussie aan tafels

Tafel 1 CvB = goed idee?

Gespreksleider: Gerard Riemen (FNV)
SZW-antenne: NNTB

Tafel 2 Bestuurlijke competenties in WTP

Gespreksleider: Marco Brouwer (CNV)
SZW-antenne: NNTB

Tafel 3 Handelingsperspectief voor deelnemers

Gespreksleider: Catharien Hamerslag (TKP, KPS)
SZW-antenne: NNTB

Tafel 4 Zonder diversiteit geen evenwichtigheid?

Gespreksleider: Derya Akbiyik-Gunaydin (o.a. PF Pon/Gazelle/Geveke, BPF Oak,
OPF ABNAMRO)
SZW-antenne: NNTB

15.50 – 16.05   Terugkoppeling door gespreksleiders

16:05 – 16:10   Impressie SZW-antennes: wat nemen ze mee?

16:10 – 16:40   Plenaire discussie o.l.v. Fieke

16.40 – 16.45   Afsluiting door Fieke

16.45 – 17:30   Borrel

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners