Rondetafelbijeenkomst ‘Pension fund Governance onder Wet toekomst pensioenen’

Bij de invoering van de Wtp is pension fund governance (PFG) nog een onderbelicht thema. Begin 2024 hebben Netspar-onderzoekers er een agenderend paper De governance van pensioenfondsen vanaf de stelselwijziging gepresenteerd.
Op 5 september praten we daarover door en halen we reacties uit de praktijk op.

In het plenaire programma geeft Daniëlle Melis een recapitulatie van het paper. Daarin wordt de omvorming van het verantwoordingsorgaan naar een College van Belanghebbenden verkend en worden nieuwe governancemodellen ontwikkeld. Hierop zal Meike Bokhorst reflecteren op basis van haar recente onderzoek naar het functioneren van verantwoordingsorganen. Vervolgens gaat Paulien Siegman in op de nieuwe governancemodellen.

Na de pauze gaan we aan vier tafels doorpraten over het College van Belanghebbenden (Gerard Riemen), de bestuurlijke competenties die onder de WTP nodig zijn (Marco Brouwer), het handelingsperspectief voor deelnemers (Catharien Hamerslag) en het vergroten van diversiteit en inclusiviteit ten behoeve van evenwichtigheid (Derya Akbiyik-Gunaydin). Aan elke tafel zal een ‘antenne’ vanuit Min.SZW meedoen om signalen op te halen.

Onder leiding van dagvoorzitter Fieke van der Lecq volgt een korte plenaire terugkoppeling en daarna kan bij de borrel informeel worden nagepraat.

13.00 – 13.30   Inloop 13.30 – 13.35   Welkom door Fieke van der Lecq (o.a. VU en Netspar) 13.35 – 13:55   Presentatie Netspar paper door Daniëlle Melis (o.a. PF STAP, Blue Sky Group) 13:55 – 14:10   Aftrap discussie door Meike Bokhorst (o.a. WRR en UU): Van VO naar CvB? 14:10 – 14:25   Aftrap discussie door Paulien Siegman (o.a. GPSS, PF Openbare Bibliotheken, PF Achmea): Van 5 WVBP-modellen naar 3x2 WTP-modellen? 14:25 – 14:35   Q&A o.l.v. Fieke 14:35 – 15:05   Pauze 15:05 – 15:50   Discussie aan tafels Tafel 1 CvB = goed idee? Gespreksleider: Gerard Riemen (FNV) SZW-antenne: NNTB Tafel 2 Bestuurlijke competenties in WTP Gespreksleider: Marco Brouwer (CNV) SZW-antenne: NNTB Tafel 3 Handelingsperspectief voor deelnemers Gespreksleider: Catharien Hamerslag (TKP, KPS) SZW-antenne: NNTB Tafel 4 Zonder diversiteit geen evenwichtigheid? Gespreksleider: Derya Akbiyik-Gunaydin (o.a. PF Pon/Gazelle/Geveke, BPF Oak, OPF ABNAMRO) SZW-antenne: NNTB 15.50 – 16.05   Terugkoppeling door gespreksleiders 16:05 – 16:10   Impressie SZW-antennes: wat nemen ze mee? 16:10 – 16:40   Plenaire discussie o.l.v. Fieke 16.40 – 16.45   Afsluiting door Fieke 16.45 – 17:30   Borrel  
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners