Pensioenakkoord – samen aan de slag met vragen voor de stuurgroep


Na vele jaren is het zo ver: het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Na dit heuglijke feit kijken we graag samen met onze partners vooruit. Waar duidelijkheid is gekomen over de AOW-leeftijd, moet er rond aanvullende pensioenen en rond zelfstandigen nog veel worden uitgewerkt. Daarvoor zal voor wat betreft de aanvullende pensioenen een stuurgroep ingesteld. Graag identificeren we samen met onze partners en onderzoekers wat de meest actuele punten en prangende vragen zijn voor deze stuurgroep en voor de verdere implementatie van het pensioenakkoord.

 

We nodigen (medewerkers van) Netspar-partners van harte uit voor onze werkconferentie op donderdag 11 juli 2019 in Bilderberg Europa Hotel Scheveningen. Sprekers vanuit wetenschap, pensioenfondsen en verzekeraars geven een korte inleiding van de vragen die nog open staan, daarna is het woord aan u…

Doel van deze werkconferentie is het identificeren van de vragen waarover pensioenspecialisten zich de komende tijd moeten buigen om de in het pensioenakkoord van juni 2019 beoogde vernieuwing van het stelsel van aanvullende pensioenen binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk te maken.

Globaal programma
Het programma bestaat uit een aantal korte, plenaire inleidingen en een interactief deel met twee rondes deelsessies. Het interactieve deel is opgebouwd rond tien thema’s uit het pensioenakkoord:

  1. Afschaffing doorsneesystematiek
  2. Fiscaliteit
  3. Europees rechtelijke risico’s
  4. Waarderingsregels en indexatie
  5. Life-cycles en leeftijdsafhankelijk toedelen
  6. Intergenerationele risicodeling
  7. WVP met additionele solidariteit
  8. Nabestaandenpensioen
  9. Lump sum
  10. ZZP pensioen

We sluiten af met een informele reactie: hoe kijken sociale partners, overheid en toezichthouder aan tegen de vragen en uitdagingen zoals die naar voren zijn gebracht?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners