Terugblik werkconferentie Pensioenakkoord – samen aan de slag met vragen voor de stuurgroep


Na vele jaren is het zo ver: het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Na dit heuglijke feit kijken we graag samen met onze partners vooruit. Waar duidelijkheid is gekomen over de AOW-leeftijd, moet er rond aanvullende pensioenen en rond zelfstandigen nog veel worden uitgewerkt. Het doel van de werkconferentie op 11 juli was het identificeren van vragen die voortvloeien uit het pensioenakkoord. Daarmee probeert Netspar behulpzaam te zijn bij het zoeken naar structuur in de opgave waar de stuurgroep, die de uitwerking van het akkoord ter hand neemt, voor staat.

 

Peter Gortzak (APG), Herman van Kapelle (Aegon), Peter Zwaneveld (CPB), Theo Langejan (Pensioenfederatie) en Bas Werker (Netspar) verzorgden de inleidingen bij deze conferentie. Allen onderstreepten het belang van het pensioenakkoord en merkten op dat er nog veel uitwerkingsvragen zijn. Daarbij moet blijken of alle doelen die geformuleerd zijn verenigbaar blijken. Hierbij is van belang om de grote verscheidenheid aan fondsen en het verschil fondsen/verzekeraars voor ogen te houden.

De CPB berekeningen geven een globaal beeld op macro niveau, de berekeningen van de Pensioenfederatie kijken naar de effecten van verschillende deelnemerspopulaties. Een contractvergelijking in welvaartstermen (tussen de twee nieuwe contracten en in vergelijking tot de bestaande contracten) moet nog plaatsvinden. In alle gevallen moeten ook de beperkingen van rekenexercities worden meegewogen. In de deelsessies zijn vragen op tien meer specifieke onderwerpen (zie hieronder) verzameld.

De conferentie is afgesloten met een korte beschouwing van Gert-Jan Buitendijk (SZW), Hedda Renooij (VNO-NCW) en Leonne Jansen (FNV). Zij erkenden het belang van een gestructureerde vervolgdiscussie, maar vermeldden ook de complexiteit. Uitlegbaarheid van de gehele transitie moet gewaarborgd blijven.

Thema’s uit pensioenakkoord
In de interactieve deelsessies zijn de onderstaande tien thema’s uit het pensioenakkoord besproken. Resultaten van de sessies zijn gebundeld, gestructureerd en gedeeld met de deelnemers aan deze conferentie:

  1. Afschaffing doorsneesystematiek
  2. Fiscaliteit
  3. Europees rechtelijke risico’s
  4. Waarderingsregels en indexatie
  5. Life-cycles en leeftijdsafhankelijk toedelen
  6. Intergenerationele risicodeling
  7. WVP met additionele solidariteit
  8. Nabestaandenpensioen
  9. Lump sum
  10. ZZP pensioen
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners