Pensioenakkoord – samen aan de slag met vragen voor de stuurgroep


Na vele jaren is het zo ver: het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Na dit heuglijke feit kijken we graag samen met onze partners vooruit. Waar duidelijkheid is gekomen over de AOW-leeftijd, moet er rond aanvullende pensioenen en rond zelfstandigen nog veel worden uitgewerkt. Daarvoor zal voor wat betreft de aanvullende pensioenen een stuurgroep ingesteld. Graag identificeren we samen met onze partners en onderzoekers wat de meest actuele punten en prangende vragen zijn voor deze stuurgroep en voor de verdere implementatie van het pensioenakkoord.

 

We nodigen (medewerkers van) Netspar-partners van harte uit voor onze werkconferentie op donderdag 11 juli 2019 in Bilderberg Europa Hotel Scheveningen. Sprekers vanuit wetenschap, pensioenfondsen en verzekeraars geven een korte inleiding van de vragen die nog open staan, daarna is het woord aan u…

Doel van deze werkconferentie is het identificeren van de vragen waarover pensioenspecialisten zich de komende tijd moeten buigen om de in het pensioenakkoord van juni 2019 beoogde vernieuwing van het stelsel van aanvullende pensioenen binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk te maken.

Globaal programma

  • Inleiding: inventarisatie van de belangrijkste uitdagingen vanuit het perspectief van pensioenfondsen, verzekeraars, wetenschap en het CPB.
  • In groepjes aan de slag: welke additionele uitdagingen ziet u? Welke vragen dreigen over het hoofd te worden gezien? En wat zijn uw ideeën over de richting van de antwoorden
  • Eerste informele reactie: hoe kijken sociale partners, overheid en toezichthouder aan tegen de vragen en uitdagingen zoals die naar voren zijn gebracht?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2015-2019           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
View all partners