Werkgroep Betaald en onbetaald werk rond de pensioengerechtigde leeftijd

Op 29 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij het NIDI in Den Haag over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

De combinatie van betaald en onbetaald werk in de jaren voor pensioen
Marleen Damman, Hanna van Solinge, Kene Henkens (allen NIDI)
De Nederlandse overheid verwacht van haar burgers dat zij niet alleen langer doorwerken, maar ook een grotere rol gaan spelen bij zorg voor familie, vrienden en buren (de zogenaamde participatiesamenleving). Er zullen dus steeds meer werkenden zijn die naast hun baan tijd besteden aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, of zorg voor de kleinkinderen. Het risico van overbelasting ligt op de loer. In dit paper gaan wij na hoeveel het voorkomt dat oudere werknemers rollen combineren, hoe deze rollen worden ervaren en hoe rolcombinaties samenhangen met pensioenplannen. Analyses zijn gebaseerd op data die in 2015 zijn verzameld onder bijna 6,800 oudere werknemers

Werken na pensionering. Is dit wenselijk?
Raymond Montizaan
Dit survey paper bespreekt de literatuur over de determinanten van het werken na pensionering. Verschillende studies worden besproken voor Nederland, Denemarken, Duitsland, Switzerland, de VK en de VS die ingaan op de recente trend om door te werken na pensionering. Meer begrip over de determinanten van het werken na pensionering is van vitaal belang om vast te stellen of deze trend wenselijk is.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners